Cầu chì tự rơi cắt có tải – LBFCO

Liên hệ

Giới thiệu cơ bản

Cầu chì tự rơi là một thiết bị bảo vệ cho mạng trung thế, nó được phối hợp giữa một cầu chì và dao cắt, được sử dụng ở các đường dây trên không và nhánh rẽ để bảo vệ cho các máy biến áp phân phối khỏi sự cố quá tải, bảo vệ an toàn cho máy biến áp và phụ tải.

LBFCO (Load Break Fuse Cut Out) là một dạng FCO có thêm thiết bị dập hồ quang, có thể đóng cắt khi có tải