Cosse đồng

Liên hệ

Cos đồng đỏ DT 240 DT-240 Dùng để kẹp cáp có tiết diện 240mm2

Danh mục: Từ khóa: , ,