Máy biến dòng đo lường trung thế

Liên hệ

Máy biến dòng đo lường trung thế 1 pha ngoài trời kiểu ngâm dầu CT35 4 lõi, 3(4,5) tỷ số, 5P20