Sứ đỡ tăng cường

Liên hệ

Sứ đỡ là loại sứ cách điện trên không được được phát triển sớm nhất, vẫn được sử dụng phổ biến trên đường dây phân phối đến 35kV bởi tính đơn giản và hiệu quả của nó. Tùy theo cấp điện áp, ta có thể dùng một, hai cho đến 3 bát sứ chồng lên nhau để tăng khoảng cách an toàn về điện.