Cọc tiếp địa các loại

Liên hệ

Vật liệu:

  • Đồng
  • Thép mạ đồng
  • Thép nhúng kẽm