Kẹp tiếp địa

Liên hệ

Vật liệu: Đồng

————————————–

Vật liệu: Đồng

—————————–

Vật liệu: Thép