Mốc treo dây mắc điện

Liên hệ

Vật liệu Thép nhúng kẽm nóng, nhựa Phenolic
Dòng điện định mức 60A-100A
Danh mục: