Ống nối MJPT

Liên hệ

LOẠI Cỡ cáp (mm)
S 1 S 2
MJPT 16-16 16 16
MJPT 25-25 25 25
MJPT 50-50 50 50
MJPT 70-70 70 70
MJPT 95-95 95 95
MJPT 120-120 120 120
MJPT 150-150 150 150
Danh mục: