Nối bọc cách điện – IPC

Liên hệ

LOẠI DÂY CHÍNH
(mm2)
NHÁNH RẼ
(mm2)
IPC 95 – 35 25-95 6-35
IPC 95 – 95 50-95 50-95
IPC 120 – 120 95-120 95-120
Danh mục: